שוק הנדל
שוק הנדל"ן באנגליה

ההשלכות של רפורמת המיסוי בשוק הנדל"ן ותוצאות הברקזיט

אין עוררין על כך ששני גורמי המפתח אשר השפיעו משמעותית על שוק הנדל"ן הבריטי במהלך שנת 2016 הם רפורמת המיסוי בשוק הנדל"ן (Stamp Duty) ותוצאות הברקזיט. רפורמת המיסוי שנכנסה לתוקף באפריל 2016 כוללת מס מדורג על עסקאות מקרקעין ובנייה, כשהשלכותיה באו לביטוי בזינוק חד בעלות הבנייה החדשה למגורים. ההשלכות הללו התעצמו אף יותר לאחר שהושת מס נוסף על דירה שנייה. אל השפעותיה של רפורמת המס מתווספות גם תוצאות משאל הברקזיט שהתקיים ביוני 2016 בנוגע לפרישת בריטניה מהאיחוד האירופי. שני הגורמים הללו השפיעו על הכלכלה הבריטית בכלל ועל שוק הנדל"ן בפרט, כשתחושת חוסר הוודאות הגוברת בקרב בעלי הנכסים, ציבור המשקיעים והאוכלוסייה הכללית, הובילה למצב שבו כולם מעדיפים לדחות עסקאות ולהמתין להתבהרות הדברים.

 

שוק הנדל"ן הבריטי כיום: הססנות מהולה בציפייה דרוכה
הלך הרוח הכלכלי ששורר בימים אלו בבריטניה מתאפיין בהססנות המהולה בציפייה דרוכה. ההססנות באה לביטוי ברכישה או מכירה של נכסים, בביצוע השקעות ובקבלת החלטות חשובות כמו שינוי או עזיבת מקומות תעסוקה, שינוי מקומות מגורים, שינוי סטטוס משפחתי וכן הלאה, כשההשלכות עשויות לגלוש על פי התחזיות אי שם אל תוך העתיד. על פי תחזיותיו של יועץ הנדל"ן העולמי פרנק נייט לשנת 2018, ההססנות עתידה בשנה הקרובה להמשיך ולשחק תפקיד מרכזי, אולם על אף הנוסחה הכלכלית שבאופן אוטומטי מייצרת תחזיות קודרות בנסיבות של חוסר וודאות, סקירת שוק הנדל"ן הבריטי בשנים האחרונות מציג דווקא סדרה של נתונים המשקפים שוק הנתון באיתנות כלכלית גבוהה, יציבות וצמיחה.

 

סקירת המפה הכלכלית הבריטית בסוף שנת 2017
שיעור האבטלה: נכון לסוף שנת 2017, שיעור האבטלה הבריטי צנח מרמה של 5% לפני הברקזיט לרמה של 4.3%, שיעור האבטלה הנמוך ביותר מזה למעלה מ- 40 שנה.
התוצר הלאומי הגולמי: במהלך השנים 2017 – 2016 צמח התוצר הלאומי הגולמי של בריטניה ב- 1.6% וצפוי על פי התחזיות לצמוח גם ב- 2018 בשיעור של 1%. ההאטה היחסית בקצב צמיחת התל"ג נובע בעיקר מהעלייה באינפלציה.

 

מדד המחירים לצרכן: לראשונה מאז 2013 זינק מדד המחירים לצרכן מרמה של 0.5% לרמה הנושקת ל- 3%.
מחיר ממוצע לדירה: מחיר ממוצע לדירה בממלכה המאוחדת עומד כיום על 220,500 לירות שטרלינג, הרבה מעבר לשיא בשנת 2007 רגע לפני משבר ה- סאב פריים, כשהמחיר הממוצע לדירה עמד אז על 190,000 לירות שטרלינג.

תחזיות לשנת 2018 בשוק הנדל"ן הבריטי

ג'יימס רוברטס, הכלכלן הראשי של חברת ההשקעות הבינלאומית Knight Franks מציין שניתן לתאר השפעתו של הברקזיט על הכלכלה הבריטית כגורם מעכב בלבד, שעדיין יאפשר במהלך השנים הקרובות צמיחה והתרחבות בקצב סביר. השפעת הברקזיט על שוק הנדל"ן צפויה לתת את ביטוייה בצורה דומה, למרות שכשמדובר בשוק הנדל"ן התמונה דינמית ומורכבת יותר. כאמור, מחיר דירה בריטית כיום עומד על 220,500 לירות שטרלינג בממוצע, כשהמחיר משקף, למעשה, צמיחה מצטברת של למעלה מ- 40% מאז משבר

ה- סאב פריים של 2007. עם זאת, מאז הברקזיט ביוני 2016 ניתן לזהות האטה בקצב עליית מחירי הדיור משיעור שנתי ממוצע של 9.3% לפני הברקזיט ועד לשפל של 3.3% ברבעון השלישי של 2017. ואולם, לדברי ג'יימס רוברטס, ההאטה בקצב הצמיחה נובעת רק בחלקה מהשפעותיו של הברקזיט, מאחר ומדובר גם בתהליך של התאזנות טבעית במגמה, זאת לאחר שנתיים של זינוק חד במחירי הדיור. ואכן, הנתונים שזורמים משוק הנדל"ן החל מדצמבר 2017 מעידים על האצה מחודשת, מה שמאלץ את האנליסטים והכלכלנים את התחזיות לשנת 2018.

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.